sahco - part 1 sahco - part 2 sahco - part 3 sahco - part 4
sahco - part 5 sahco - part 6 sahco - part 7 sahco - part 8
sahco - part 9 sahco - part 10 sahco - part 11 sahco - part 12

 

 
ร่วมงานกับบริษัท สหพรพรหม จำกัด

บริษัท สหพรพรหม จำกัด ตระหนักดีว่าบุคลากรนับเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า ด้วยปณิธานที่ยึดมั่นต่อการทำงานร่วมกันและเชื่อมั่นในคุณค่าของคน บริษัทได้ส่งเสริมการเรียนรู้การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพนักงานให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพขององค์กร พร้อมซึ่งความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านสิ่งแวดล้อม สามารถให้คำแนะนำแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ตำแหน่งงานที่บริษัทเปิดรับในขณะนี้ มีดังต่อไปนี้

 

นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วทบ.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย ไม่มีพันธะทางทหาร

3. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

4. มีความอดทน มีความรับผิดชอบ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการศึกษาเรียนรู้งาน

5. ถ้าสอบผ่าน "การสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ควบคุมมลพิษน้ำ กรมโรงงานอุตสาหกรรม" หรือมีประสบการณ์ด้านการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิศวกรไฟฟ้า จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศบ.) สาขาวิชาไฟไฟ้า

2. เพศชาย ไม่มีพันธะทางทหาร

3. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

4. มีความอดทน มีความรับผิดชอบ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการศึกษาเรียนรู้งาน ้

5. สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรปราการได้

 

ช่างไฟฟ้า จำนวน 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการ ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. เพศชาย ไม่มีพันธะทางทหาร

3. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักร-อุปกรณ์ อย่างน้อย 1-2 ป

4. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

5. มีความอดทน มีความรับผิดชอบ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการศึกษาเรียนรู้งาน

6. สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรปราการได้

ผู้สนใจกรุณานำหลักฐานการศึกษา สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย สมัครด้วยตนเอง หรือส่งประวัติและเอกสารทาง E-mail หรือทางไปรษณีย์ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณนพดล บุญผ่อง

 

 

..........

สงวนลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง ห้ามลอกเลียนแบบก่อนได้รับอนุญาต
บริษัท สหพรพรหม จำกัด
122/39 ซอยลาดพร้าว 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662) 9381705, 9381707-9 โทรสาร : (662) 5133933
E-mail : sahco@sahco.co.th or sahapronprom@yahoo.com

 

 

 


เว็บไซค์แห่งนี้เหมาะสมกับ Internet Explorer 4.0 หรือ version ที่ใหม่กว่านั้น
กรุณาปรับความละเอียดของหน้าจอของคุณไปที่ 800 * 600 pixels
สงวนลิขสิทธื์อย่างถูกต้อง โดยบริษัท สหพรพรหม จำกัด

 

sahco - home sahco - contact us sahco - english part e-mail to us