sahco - part 1 sahco - part 2 sahco - part 3 sahco - part 4
sahco - part 5 sahco - part 6 sahco - part 7 sahco - part 8
sahco - part 9 sahco - part 10 sahco - part 11 sahco - part 12

 

 
sahco - company background

** ข้อมูลที่นำเสนอเป็นเพียงผลงาน 10 ผลงานล่าสุดเท่านั้น **

ลำดับ
ชื่อโครงการ
ลักษณะงาน
1
ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น โรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ สบู่ ผงซักฟอก ออกแบบรวมก่อสร้าง ระบบกำจัดไขมัน
2
ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานผลิตสี ปรับปรุงการเดินระบบบำบัดน้ำเสียเป็นแบบ SBR วิเคราะห์น้ำและถ่ายทอดเทคโนโลยี
3
ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานแปรรูป และแช่แข็งสัตว์น้ำ ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานแปรรูป และแช่แข็งกุ้ง ปลาหมึก โดยใช้ระบบ Stabilization pond
4
ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานฟอกย้อมผ้ายีนส์ ออกแบบรวมก่อสร้าง เดินระบบ วิเคราะห์น้ำ และถ่ายทอดเทคโนโลยี่โดยใช้ระบบ SBR โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 2
5
ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น โรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ สบู่ ผงซักฟอก ออกแบบรวมก่อสร้าง ชุดกำจัดตะกอน
6
ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานฟอกย้อมผ้ายีนส์ ออกแบบรวมก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนหอระบายความร้อน
7
ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานฟอกย้อมผ้ายีนส์ ออกแบบรวมก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนถังพักน้ำทิ้ง
8
ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานกล่อง กระดาษ ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย
9
ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น โรงงานผลิตเครื่องสำอางค์ สบู่ ผงซักฟอก ออกแบบรวมก่อสร้าง เดินระบบ และถ่ายทอดเทคโนโลยี ระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมี
10
ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานฟอกย้อมผ้ายีนส์ ออกแบบรวมก่อสร้าง โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนชุดกำจัดตะกอน

..........

สงวนลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง ห้ามลอกเลียนแบบก่อนได้รับอนุญาต
บริษัท สหพรพรหม จำกัด
122/39 ซอยลาดพร้าว 37 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : (662) 9381705, 9381707-9 โทรสาร : (662) 5133933
E-mail : sahco@sahco.co.th or sahapornprom@yahoo.com

 

 

 


เว็บไซค์แห่งนี้เหมาะสมกับ Internet Explorer 4.0 หรือ version ที่ใหม่กว่านั้น
กรุณาปรับความละเอียดของหน้าจอของคุณไปที่ 800 * 600 pixels
สงวนลิขสิทธื์อย่างถูกต้อง โดยบริษัท สหพรพรหม จำกัด

 

sahco - home sahco - contact us sahco - english part e-mail to us